“A jövő formálása az ifjúság felelőssége, az ifjúság szemléletének formálása a miénk!”
Jelentkezés

 

 

 

 

 

 

Személyes adatok

Neved
Mikor születtél
Címed
E-mail
Mobilod
Iskolád neve
Iskolád címe

Melyik programunk érdekel?

Környezet- és természetvédelemi terület

Kulturális és közösségi terület

Szociális és jótékonysági terület

Általában mikor szeretnél szolgálatot teljesíteni?

: -tól : -ig (töröl)
Új időpont hozzáadása

Milyen gyakorisággal szeretnél szolgálatot teljesítni?

Programok
„Zöldüljünk!” – Zöldfelület gondozási és kertész Program

Közösségi kertek, virágágyások létrehozása, fenntartása. Kihasználnánk az iskolák udvarainak kevésbé használt zöld területeit is különböző haszonnövények nevelésére. A program által a gyerekek/fiatalok megtanulják az egyszerű haszonnövények gondozását, megtapasztalják mi az igazi “munka gyümölcse”, illetve egészséges táplálkozás fontosságát. A diákok végigkövethetik a haszonnövények növekedését egészen a fogyasztásig, miközben megtanulhatják, hogyan kell gondoskodni róluk.

 

Feladatok:

 • Kert megtervezése
 • Csíráztatás
 • Palánta ültetése
 • Rendszeres ápolás
 • Kiskertek kialakítása
„Dunai tudós” – A Kis-Duna-part teljes környezetvédelmi feltérképezése Program

A környezetben lezajló természetes és mesterséges folyamatok megértéséhez, azok hatásainak vizsgálatához egy komplex mintavételezési módszert dolgozunk ki szakértők támogatásával, amihez diákok jelentkezését várjuk. 

Kulcsszavak: geológia, biológia, kémiai szennyezés, talaj, felszíni víz, levegőminta, növényi minta, állati minta, mikrobiológia

 

Feladatok:

 • Mintavételezési alapelvek és a mintavételi program összeállítása
 • Terepi mintavételezés
 • Labor munka
 • Mintavételezés dokumentálása
„Madár-Barát” Program

Klubfoglalkozás keretében madáretető, fészkelő helyek, odúk készítése, amit több iskola és óvoda udvarára kihelyezünk. A diákok az alkotásokat egy meghatározott sablon alapján készítik, de egyedi mintázatokkal és névvel látják el termékeiket, így kreativitásukra és alkotói vénájukra is szükség van a program során.

 

Feladatok:

 • Elméleti oktatás madárszakértővel
 • Etetők, odúk gyártása és kihelyezése
Esélyegyenlőségi és érzékenyítő Program

Különböző foglalkozások vezetése fogyatékkal élők számára, közös programok szervezése, beszélgetések, rendezvények megtartása, egymás életének megismerése.

 

Feladatok:

 • Sötét kiállítás szervezése oktatási intézményekben, jelbeszéd tanulás
 • Vacsora a sötétben. Látássérült és látó fiatalok közös vacsorája sötétben.
 • Közösségi kert, kertgondozás, ültetés, látássérült, hallássérült fiatalokkal.
 • Iskolalátogatás fogyatékkal élő diákokkal: “Mennyire akadálymentesített az iskolád?”
 • Fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, táboroztatása, bevonása.
Rendezvényszervezés

Forgatókönyvek A fiataloknak kulturális, környezetvédelmi és történelmi szempontok alapján kell kirándulásokat, szakmai és tanulmányutakat, rendezvényeket szervezni.

 

Feladatok:

 • Helyszín kiválasztása
 • Program összeállítása
 • Forgatókönyvek megírása
 • Kirándulás lebonyolítása
Átalakuló Város Program

A projekt célja lakóhelyünk, közösségi tereink szépítése, szerethetővé és élhetőbbé tétele, közvetlen környezetünk és iskoláink felújításával, pl: falfestéssel, kerítés festéssel, az iskola utcájának szépítésével, dekorálásával. Közterületeken mural-moral teknika és street art alkalmazása.

 

Feladatok:

 • Tervezés
 • Közvélemény-kutatás
 • Adminisztratív folyamatok
 • Kivitelezés
„Ismerd meg a városod!” Program

A fiataloknak kulturális, környezetvédelmi és történelmi szempontok alapján kell kirándulásokat, szakmai és tanulmányutakat szervezni a saját kortársaiknak.

 

Feladatok:

 • Helyszín kiválasztása
 • Program összeállítása
 • Kirándulás lebonyolítása
Közösségi tér fejlesztése

Csepeli Ifjúsági Szolgáltató Központban végzett olyan közösségfejlesztő és közösségépítő feladatok, amelyek a helyi fiatalok bevonódását és társadalmi integrációját segítik elő. Ehhez tartozik az információk áramoltatása, kortársak bevonása a helyi programokba, illetve közös foglalkozások, klubok és rendezvények megszervezése.

 

Feladatok:

 • Fiatalok bevonása
 • Klubok szervezése (filmklub, művészeti foglalkozások, stb.)
 • Közösségi programok szervezése, lebonyolítása
Bábklub

Bábkészítés és díszletkészítés, tanító jellegű előadás összeállítása, majd bemutatása kisebb gyerekek, óvodások, kisiskolások számára.

 

Feladatok:

 • díszlettervezés és kivitelezés
 • bábok megalkotása
 • mese kidolgozása és dramatizálása
 • előadás
 • közös beszélgetés és értelmezés
Kedvenc Program

Állatmenhelyeken segítségnyújtás, gondozás. (Gazdátlan kedvencekről, állatokról figyelemfelhívó fotó/rajz/festmény készítése, ezek elhelyezése közterületen, intézményekben) Felelős állattartásról video riportokat, újságcikkeket is lehetőség nyílik készíteni a kortársaknak.

 

Feladatok:

 • Állatmenhelyen történő munkavégzés (gondozás)
 • Kortársaknak szemléletformáló anyagok előkészítése, programok szervezése
 • A felelős állattartás terjesztése
Idősotthonokban történő szolgálatvégzés

(csak kiválasztás útján, megfelelő kompetenciákkal rendelkező diákok részére)

 

A program elsősorban a generációk közötti egyensúly javítását szolgálja. Sétában segítés, ebéd szállítás, felolvasás, különböző szabadidős és sporttevékenységek vezetése, mint például sakk, petangue.

Emellett az idősek is tanítanák a fiatalokat, például kötni, a fiatalok pedig számítógépezni az otthonok lakóit. Interjúk készítésére is nyílna lehetőség, arra nyitott idősekkel, hogy milyen volt a fiatalkoruk, beszámolnának élettapasztalataikról, stb. Olyan tanítások, korrajzok átadását szolgálná mindez, ami a fiatalok számára érdekes és hasznos lehet.

 

Feladatok:

 • Idősek segítése
 • Vizuális anyagok, interjúk készítése
 • Értékelő beszélgetések

(Megjegyzés: ehhez a programhoz a fiataloknak gerontológiai felkészítő foglalkozáson is részt kell venniük, amely során információkat kapnak az időskor lélektanáról, viselkedési sajátosságokról és felkészülnek az empatikus feladatvégzésre.)

Korrepetálás

Fiatalabb korosztály korrepetálása, lecke írásban segítség és felzárkóztató foglalkozások tartása.  A program számára helyszínt a Csepeli Ifjúsági Szolgáltató Központ biztosít. A tanulószobán több különböző tantárgyból más és más időpontban történik majd a segítségnyújtás.

 

Feladatok:

 • Segítség a leckeírásban
 • Korrepetálás
 • Előadások tartása
„Csináld magad klub” ajándékkészítés

”Az egymásról való gondoskodás jegyében”

 

Különböző használati és ajándéktárgyak, díszek készítése, amit a fiatalok a hátrányos helyzetű, rászoruló családokban, időseknek, fogyatékkal élőknek, árva gyermekeknek adnak át valamilyen jeles nap alkalmából (karácsony, születésnap).

 

Feladatok:

 • Ajándékkészítés
 • Ajándék átadása

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Tel.: +36 70 7777 - 020

e-mail: info@vitalistab.hu
www.facebook/vitalistab